KUČEROVÁ, Petra. Mobilní stavby pro případy nouze do oblastí zasažených katastrofou Emergency houses. In: XVI. Vědecká konference doktorandů: sborník textů [online]. Vysoké učení technické v Brně, Fakulta architektury, 2012, s. 122-127 [cit. 2022-01-21]. ISBN 978-80-214-4463-8. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/52048

Uložit do Citace PRO