MOSLER, Štěpán. Historické pivovary: budoucnost nebo minulost?. In: XVI. Vědecká konference doktorandů: sborník textů [online]. Vysoké učení technické v Brně, Fakulta architektury, 2012, s. 136-143 [cit. 2022-05-16]. ISBN 978-80-214-4463-8. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/52050

Uložit do Citace PRO