NAVRÁTIL, Oldřich. Vlněna – historie a současnost. In: XVI. Vědecká konference doktorandů: sborník textů [online]. Vysoké učení technické v Brně, Fakulta architektury, 2012, s. 144-152 [cit. 2020-10-26]. ISBN 978-80-214-4463-8. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/52051
Uložit do Citace PRO