NOVÁKOVÁ, Jana. Rekonstrukce hliněného domu na současné standardy bydlení. In: XVI. Vědecká konference doktorandů: sborník textů [online]. Vysoké učení technické v Brně, Fakulta architektury, 2012, s. 159-165 [cit. 2021-9-20]. ISBN 978-80-214-4463-8. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/52053
Uložit do Citace PRO