OBRTLÍK, Jan. Česká sakrální architektura v období vzniku samostatného Československa. In: XVI. Vědecká konference doktorandů: sborník textů [online]. Vysoké učení technické v Brně, Fakulta architektury, 2012, s. 174-180 [cit. 2022-08-08]. ISBN 978-80-214-4463-8. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/52055

Uložit do Citace PRO