SOCHOREC, Miroslav. Dřevěné mosty a lávky v České republice. In: XVI. Vědecká konference doktorandů: sborník textů [online]. Vysoké učení technické v Brně, Fakulta architektury, 2012, s. 207-210 [cit. 2022-05-23]. ISBN 978-80-214-4463-8. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/52060

Uložit do Citace PRO