SVOBODA, Jiří. Mikroklima budov ve vztahu k energetické náročnosti – vybraná problematika. In: XVI. Vědecká konference doktorandů: sborník textů [online]. Vysoké učení technické v Brně, Fakulta architektury, 2012, s. 221-227 [cit. 2022-05-23]. ISBN 978-80-214-4463-8. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/52063

Uložit do Citace PRO