ŠMARDOVÁ, Kateřina. Hliněné povrchy ve vybraných typech prostor. In: XVI. Vědecká konference doktorandů: sborník textů [online]. Vysoké učení technické v Brně, Fakulta architektury, 2012, s. 236-244 [cit. 2020-12-04]. ISBN 978-80-214-4463-8. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/52065
Uložit do Citace PRO