UDŽAN, Rastislav. Architektúra medzivojnových brnenských židovských architektov: Ernst Wiesner, Otto Eisler, Endre Steiner, Zikmund Kerekeš a Max Tintner. In: XVI. Vědecká konference doktorandů: sborník textů [online]. Vysoké učení technické v Brně, Fakulta architektury, 2012, s. 266-275 [cit. 2020-11-26]. ISBN 978-80-214-4463-8. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/52069
Uložit do Citace PRO