VACKOVÁ, Michaela. Hospodaření s povrchovou vodou v zastavěném území. In: XVI. Vědecká konference doktorandů: sborník textů [online]. Vysoké učení technické v Brně, Fakulta architektury, 2012, s. 276-284 [cit. 2023-05-30]. ISBN 978-80-214-4463-8. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/52070

Uložit do Citace PRO