VOLNOHRADSKÝ, Radan. Geometrie život podporujících forem v architektonickém návrhu. In: XVI. Vědecká konference doktorandů: sborník textů [online]. Vysoké učení technické v Brně, Fakulta architektury, 2012, s. 285-291 [cit. 2021-5-12]. ISBN 978-80-214-4463-8. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/52071
Uložit do Citace PRO