VRABELOVÁ, Renata. Československá architektura po roce 1945: Specifika brněnské poválečné architektury v celorepublikovém kontextu, návaznost na předválečnou architekturu, reakce na nové směry. In: XVI. Vědecká konference doktorandů: sborník textů [online]. Vysoké učení technické v Brně, Fakulta architektury, 2012, s. 292-297 [cit. 2022-08-18]. ISBN 978-80-214-4463-8. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/52072

Uložit do Citace PRO