ZADRAŽILOVÁ, Miroslava. Bydlení v centru města: anketní šetření na příkladu města Brna. In: XVI. Vědecká konference doktorandů: sborník textů [online]. Vysoké učení technické v Brně, Fakulta architektury, 2012, s. 298-304 [cit. 2023-05-30]. ISBN 978-80-214-4463-8. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/52073

Uložit do Citace PRO