ZELIK, Radovan. Trenčín – vitalizácia priemyselných zón. In: XVI. Vědecká konference doktorandů: sborník textů [online]. Vysoké učení technické v Brně, Fakulta architektury, 2012, s. 305-312 [cit. 2023-09-23]. ISBN 978-80-214-4463-8. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/52074

Uložit do Citace PRO