ZHURAVLYOVA, Yelena. Mezinárodní spolupráce při uplatňování zásad udržitelného rozvoje. In: XVI. Vědecká konference doktorandů: sborník textů [online]. Vysoké učení technické v Brně, Fakulta architektury, 2012, s. 313-325 [cit. 2022-08-08]. ISBN 978-80-214-4463-8. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/52075

Uložit do Citace PRO