BAJEROVÁ, Veronika. Podnikatelský plán na založení malého podniku [online]. Brno, 2016 [cit. 2021-9-29]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/52076. Diplomová práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. Ústav managementu. Vedoucí práce Vojtěch Koráb.
Uložit do Citace PRO