KUNC, Vítězslav. Výpočtová predikce porušování materiálu při tváření [online]. Brno, 2012 [cit. 2021-6-25]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/5208. Diplomová práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. Ústav mechaniky těles, mechatroniky a biomechaniky. Vedoucí práce Jindřich Petruška.
Uložit do Citace PRO