JIRÁTKOVÁ, Dagmar. Motivační systém podniku [online]. Brno, 2016 [cit. 2022-05-19]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/52086. Diplomová práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. Ústav managementu. Vedoucí práce Štěpán Konečný.

Uložit do Citace PRO