DVOŘÁK, Marek. Návrh a implementace mobilní aplikace pro platformu Microsoft Windows [online]. Brno, 2016 [cit. 2021-7-30]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/52102. Diplomová práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. Ústav informatiky. Vedoucí práce Petr Dydowicz.
Uložit do Citace PRO