RUČKA, Tomáš. Technická analýza [online]. Brno, 2016 [cit. 2022-06-27]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/52113. Diplomová práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. Ústav informatiky. Vedoucí práce Veronika Novotná.

Uložit do Citace PRO