PROKEŠ, Jakub. Daňová specifika úpravy pronájmů v podmínkách NOZ [online]. Brno, 2016 [cit. 2021-5-8]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/52120. Diplomová práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. Ústav managementu. Vedoucí práce Pavel Svirák.
Uložit do Citace PRO