YEFTSIFEYEU, Aliaksandr. Systém pro monitorování činnosti uživatele [online]. Brno, 2011 [cit. 2021-9-20]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/5215. Bakalářská práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. Ústav telekomunikací. Vedoucí práce Michal Polívka.
Uložit do Citace PRO