HOŘELKOVÁ, Daniela. Hodnocení managementu podniku a návrhy na jeho zlepšení [online]. Brno, 2016 [cit. 2022-06-27]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/52175. Diplomová práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. Ústav managementu. Vedoucí práce Fabian Khateb.

Uložit do Citace PRO