KUPCOVÁ, Hana. Stanovení hodnoty podniku [online]. Brno, 2016 [cit. 2021-6-23]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/52177. Diplomová práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. Ústav managementu. Vedoucí práce Michaela Beranová.
Uložit do Citace PRO