ČERNÝ, Tomáš. Electronic Flight Bag pro IPad [online]. Brno, 2015 [cit. 2023-02-07]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/52206. Diplomová práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta informačních technologií. Ústav počítačové grafiky a multimédií. Vedoucí práce Peter Chudý.

Uložit do Citace PRO