VLČEK, Lukáš. Přenos multimédií v MPLS síti [online]. Brno, 2011 [cit. 2021-11-30]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/5221. Bakalářská práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. Ústav telekomunikací. Vedoucí práce Michal Polívka.

Uložit do Citace PRO