HRUŠKA, Martin. Verifikace ukazatelových programů pomocí lesních automatů [online]. Brno, 2015 [cit. 2021-11-27]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/52219. Diplomová práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta informačních technologií. Ústav inteligentních systémů. Vedoucí práce Lukáš Holík.
Uložit do Citace PRO