FÜLÖP, Tibor. Výpočetní metody pro anotační analýzy genetických variací [online]. Brno, 2015 [cit. 2021-9-28]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/52224. Diplomová práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta informačních technologií. Ústav počítačových systémů. Vedoucí práce Tomáš Martínek.
Uložit do Citace PRO