WIGLASZ, Michal. Souběžné učení v koevolučních algoritmech [online]. Brno, 2015 [cit. 2021-9-22]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/52236. Diplomová práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta informačních technologií. Ústav počítačových systémů. Vedoucí práce Michaela Drahošová.
Uložit do Citace PRO