TEKNŐS, Martin. Rozšíření behaviorální analýzy síťové komunikace určené pro detekci útoků [online]. Brno, 2015 [cit. 2021-9-21]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/52255. Diplomová práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta informačních technologií. Ústav inteligentních systémů. Vedoucí práce Ivan Homoliak.
Uložit do Citace PRO