LANGR, Petr. 3D autoškola [online]. Brno, 2015 [cit. 2021-6-23]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/52264. Diplomová práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta informačních technologií. Ústav inteligentních systémů. Vedoucí práce Jiří Kunovský.
Uložit do Citace PRO