GONZÁLEZ, Marek. Fuzzy neuronové sítě [online]. Brno, 2015 [cit. 2020-10-27]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/52265. Diplomová práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta informačních technologií. Ústav inteligentních systémů. Vedoucí práce František Zbořil.
Uložit do Citace PRO