MUNZAR, Milan. Automatická segmentace periodického pohybu srdečního svalstva v ultrazvukovém záznamu [online]. Brno, 2015 [cit. 2020-10-26]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/52267. Diplomová práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta informačních technologií. Ústav inteligentních systémů. Vedoucí práce Štěpán Mráček.
Uložit do Citace PRO