HUSÁK, Jiří. Využití syntézy na systémové úrovni pro aplikace s platformou ZYNQ [online]. Brno, 2015 [cit. 2021-5-17]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/52270. Diplomová práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta informačních technologií. Ústav počítačových systémů. Vedoucí práce Otto Fučík.
Uložit do Citace PRO