STRECHA, Juraj. Sledování pohybu srdečního svalstva v ultrazvukovém záznamu [online]. Brno, 2015 [cit. 2022-05-19]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/52271. Diplomová práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta informačních technologií. Ústav inteligentních systémů. Vedoucí práce Štěpán Mráček.

Uložit do Citace PRO