TREFILÍK, Jakub. Koevoluce obrazových filtrů a prediktorů fitness [online]. Brno, 2015 [cit. 2022-05-22]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/52276. Diplomová práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta informačních technologií. Ústav počítačových systémů. Vedoucí práce Michaela Drahošová.

Uložit do Citace PRO