DVOŘÁČEK, Petr. Evoluční návrh pro aproximaci obvodů [online]. Brno, 2015 [cit. 2020-10-26]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/52282. Diplomová práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta informačních technologií. Ústav počítačových systémů. Vedoucí práce Lukáš Sekanina.
Uložit do Citace PRO