SZABÓ, Peter. Lokalizace počítačových zařízení ve Wifi sítích [online]. Brno, 2015 [cit. 2022-06-29]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/52286. Diplomová práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta informačních technologií. Ústav inteligentních systémů. Vedoucí práce Matej Kačic.

Uložit do Citace PRO