ČINČALA, Martin. Detekce slovníkových útoků na síťové služby analýzou IP toků [online]. Brno, 2015 [cit. 2021-11-27]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/52292. Diplomová práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta informačních technologií. Ústav informačních systémů. Vedoucí práce Petr Matoušek.
Uložit do Citace PRO