NĚMEC, Jan. Čištění bioplynu na kvalitu zemního plynu [online]. Brno, 2012 [cit. 2020-10-29]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/5230. Diplomová práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. Ústav procesního inženýrství. Vedoucí práce Radek Dvořák.
Uložit do Citace PRO