BOKIŠ, Daniel. Optimalizační algoritmy v logistických kombinatorických úlohách [online]. Brno, 2015 [cit. 2022-12-06]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/52302. Diplomová práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta informačních technologií. Ústav inteligentních systémů. Vedoucí práce Martin Hrubý.

Uložit do Citace PRO