VOHÁŇKA, Ondřej. Business simulace řízení firmy [online]. Brno, 2015 [cit. 2021-03-02]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/52308. Diplomová práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta informačních technologií. Ústav informačních systémů. Vedoucí práce Šárka Květoňová.
Uložit do Citace PRO