ŠPIŘÍK, Jan. Modul pro generování "atomů" pro přeparametrizovanou reprezentaci signálu [online]. Brno, 2010 [cit. 2023-05-30]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/5231. Diplomová práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. Ústav telekomunikací. Vedoucí práce Pavel Rajmic.

Uložit do Citace PRO