BUCHTA, Petr. Framework pro vývoj aplikací na platformě ARM [online]. Brno, 2015 [cit. 2021-5-9]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/52313. Diplomová práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta informačních technologií. Ústav počítačových systémů. Vedoucí práce Zdeněk Vašíček.
Uložit do Citace PRO