ŽIVOTSKÝ, Tomáš. Vektorová analýza v GIS systémech [online]. Brno, 2015 [cit. 2022-06-29]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/52319. Diplomová práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta informačních technologií. Ústav inteligentních systémů. Vedoucí práce Martin Hrubý.

Uložit do Citace PRO