BAHUREK, Tomáš. Dotazovací jazyk pro databáze biologických dat [online]. Brno, 2015 [cit. 2022-05-27]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/52322. Diplomová práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta informačních technologií. Ústav počítačových systémů. Vedoucí práce Tomáš Martínek.

Uložit do Citace PRO