MARTIŠKO, Jakub. Gramatické systémy aplikované v syntaktické analýze [online]. Brno, 2015 [cit. 2021-5-15]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/52339. Diplomová práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta informačních technologií. Ústav informačních systémů. Vedoucí práce Alexandr Meduna.
Uložit do Citace PRO