KRÁL, Benjamin. Analýza a identifikace šumu fotoaparátu [online]. Brno, 2015 [cit. 2020-09-21]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/52354. Bakalářská práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta informačních technologií. Ústav informačních systémů. Vedoucí práce Pavel Očenášek.
Uložit do Citace PRO