LEŠKO, Vladimír. Mapování dopravního značení za pomoci metod zpracování obrazu [online]. Brno, 2015 [cit. 2020-11-26]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/52356. Bakalářská práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta informačních technologií. Ústav inteligentních systémů. Vedoucí práce Tomáš Novotný.
Uložit do Citace PRO