WANKA, Mario. Tvorba spolehlivostních modelů pro pokročilé číslicové systémy [online]. Brno, 2015 [cit. 2021-5-15]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/52358. Bakalářská práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta informačních technologií. Ústav počítačových systémů. Vedoucí práce Jan Kaštil.
Uložit do Citace PRO